AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Kết quả của cuộc cách mạng Tân Hợi 

  • A. Là cuộc cách mạng tư sản lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế.
  • B. Thành lập chế độ Cộng Hòa, tạo điều kiện cho kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển ở Trung Quốc.
  • C. Ảnh hưởng đến phong trào giải phóng dân tộc ở Châu Á
  • D. A, B, C

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA