ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Jason told me that he _______ his best in the exam the _______ day.

  • A. had done / following
  • B. will do / previous
  • C. would do/ following
  • D. was going / previous

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 8530

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON