ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  “I don’t know whether to take that mathematics course or not”.
  “If ………you, I’d take it”.

  • A. I am
  • B. I will be
  • C. I had been you
  • D. I were

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 8278

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF