ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hình chữ nhật ABCD có diện tích \(\dfrac{7}{{12}}{m^2},\) chiều rộng \(\dfrac{3}{5}m.\)

  Tính chiều dài của hình chữ nhật ABCD.

  • A. \(\dfrac{{35}}{{36}} \ m\)
  • B. \(\dfrac{{35}}{{37}} \ m\)
  • C. \(\dfrac{{35}}{{38}} \ m\)
  • D. \(\dfrac{{35}}{{39}} \ m\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Chiều dài của hình chữ nhật ABCD là:

  \(\dfrac{7}{{12}}:\dfrac{3}{5} = \dfrac{7}{{12}} \times \dfrac{5}{3} = \dfrac{{35}}{{36}}\) (m)

  Đáp số \(\dfrac{{35}}{{36}}m\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 195321

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF