• Câu hỏi:

  He studies very hard ……………………………………

  • A. in order not to fail the examination
  • B. so that to get knowledge
  • C. so as not to pass examination
  • D. in order to he could be illiterate

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC