YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  He owed his success not to privilege but to self-education and a driving desire for _______.

  • A. achieve
  • B. achiever
  • C. achievement
  • D. achievable

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 6754

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON