YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Điều nào sau đây có thể gây cản trở đến giấc ngủ của bạn?

  • A.

   Tâm trạng bất ồn

  • B. Ánh sáng mạnh
  • C. Tiếng ồn
  • D. Tất cả các phương án còn lại

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>