YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Diện tích bề mặt của vỏ đại não ở người khoảng:

  • A. 2300 - 2500 cm3
  • B. 2000 - 2200 cm3
  • C. 1500 - 2000 cm3
  • D. Dưới 1500 cm3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 76925

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON