• Câu hỏi:

  Diện tích bề mặt của vỏ đại não ở người khoảng:

  • A. 2300 - 2500 cm3
  • B. 2000 - 2200 cm3
  • C. 1500 - 2000 cm3
  • D. Dưới 1500 cm3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC