MOBILEAPP
 • Câu hỏi:

  Để khởi động chương trình Pascal ta làm như sau:

  • A. Kích đúp vào biểu tượng  trên màn hình nền
  • B. Kích đúp vào biểu tượng  trên màn hình nền
  • C. Kích đúp vào biểu tượng  trên màn hình nền
  • D. Kích đúp vào biểu tượng  trên màn hình nền

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Kích đúp vào biểu tượng  trên màn hình nền

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA