ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Để đưa một vật có khối lượng 0,75 tấn lên cao 1,2m người ta dùng mặt phẳng nghiêng dài 6m.

  a) Tính công nâng vật lên độ cao trên. 

  b) Cho lực kéo vật trên mặt phẳng nghiêng là 2000 N. Tính hiệu suất của mặt phẳng nghiêng. 

  Lời giải tham khảo:

  a. Công có ích đưa  vật  lên cao 1,2m:

   A = P . h = 7500 . 1,2 =  9000 (J) 

  b) Công thực hiện khi kéo vật trên mặt phẳng nghiêng

    A’ = F.s = 2000 . 6 =   12000 (J)  

  Vậy,  hiệu suất của mặt phẳng nghiêng là:  H = A / A’ =  9000 / 12000  =  0,75 = 75%  

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 65619

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON