• Câu hỏi:

  Dây đốt nóng của bếp điện kiểu kín được làm từ vật liệu nào ?

  • A. Nhôm
  • B. Gang
  • C. Sắt
  • D. Đáp án A, B, C

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chọn đáp án D

  Làm bằng nhôm, gang hoặc sắt

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC