YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Đặc trưng văn hóa của vùng văn hóa Việt Bắc là?

  • A. Nghệ thuật trang trí tinh tế trên trang phục, chăn màn...
  • B. Lễ hội lồng tồng.
  • C. Văn hóa cồng chiêng.
  • D. Những trường ca (khan, k‟ămon) nổi tiếng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 97652

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON