YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm của sơ đồ nguyên lí:

  • A. Chỉ nêu lên mối liên hệ điện của các phần tử trong mạch điện
  • B. Không thể hiện vị trí lắp đặt các phần tử
  • C. Không thể hiện cách lắp ráp sắp xếp của các phần tử trong thực tế
  • D. Tất cả đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 20656

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON