YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm các kiểu khí hậu lục địa là:

  • A. Mùa đông lạnh và khô, mùa hạ nóng khô;  
  • B. Lượng mưa trung bình năm 200-500mm;
  • C. Độ bốc hơi lớn, độ ẩm thấp; hoang mạc và bán hoang mạc phát triển.
  • D. Tất cả các phương án trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án: D

  Đặc điểm khí hậu lục địa: mùa đông lạnh và khô, mùa hạ nóng khô; lượng mưa trung bình năm 200-500mm; độ bốc hơi lớn, độ ẩm thấp; hoang mạc và bán hoang mạc phát triển.

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 144280

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON