• Câu hỏi:

  Cực động và cực tĩnh của công tắc điện không có đặc điểm nào ?

  • A. Tiếp xúc nhau khi đóng công tắc
  • B. Tách rời nhau khi ngắt công tắc
  • C. Làm bằng nhựa cách điện
  • D. Làm bằng đồng dẫn điện

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC