AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chọn ý sai

  • A.  Muốn cộng hai phân thức có cùng mẫu thức ta cộng các tử thức với nhau và giữ nguyên mẫu thức
  • B.  Muốn cộng hai phân thức có mẫu thức khác nhau ta qui đồng mẫu thức rồi cộng các phân thức có cùng mẫu vừa tìm được
  • C.  Muốn cộng hai phân thức có cùng mẫu thức ta cộng các tử thức với nhau và cộng các  mẫu thức với nhau
  • D. Hai phân thức được gọi là đối nhau nếu tổng của chúng bằng 0

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>