YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Chọn câu phát biểu đúng về kiểu dữ liệu của mảng?

  • A. Có thể dùng tất cả các kiểu dữ liệu để làm kiểu dữ liệu của mảng
  • B. Kiểu dữ liệu của mảng chỉ có thể là kiểu số nguyên, số thực, kiểu logic, kiểu ký tự
  • C. Kiểu dữ liệu của mảng là kiểu của các phần tử của mảng, là Integer hoặc Real
  • D. Kiểu dữ liệu của mảng phải được định nghĩa trước thông qua từ khóa VAR

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Kiểu dữ liệu của mảng là kiểu của các phần tử của mảng, là Integer hoặc Real

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 8908

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON