YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Số mặt, số đỉnh, số cạnh của hình lập phương là?

  • A. 4 mặt, 8 đỉnh, 12 cạnh.
  • B. 6 mặt, 8 đỉnh, 12 cạnh.
  • C. 6 mặt, 12 đỉnh, 8 cạnh.
  • D. 8 mặt, 6 đỉnh, 12 cạnh. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Hình lập phương cũng được gọi là hình hộp chữ nhật có 6 mặt, 8 đỉnh, 12 cạnh.

  Chọn đáp án B.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 316442

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF