ADMICRO
UREKA
 • Câu hỏi:

  Cho đa thức : \(8{x^3} + 12{x^2}y + 6x{y^2} + {y^3}\)

  Phân tích đa thức trên thành nhân tử ta được kết quả nào sau đây?

  • A. \({\left( {x + 2y} \right)^3}\)
  • B. \({\left( {2x + y} \right)^3}\)
  • C. \({\left( {x + y} \right)^3}\)
  • D. \({\left( {x + \frac{1}{2}y} \right)^3}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 16008

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON