YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cho công thức hóa học của một sô chất sau:Cl2, CuO, KOH, Fe, H2SO4, AlCl3.số đơn chất và hợp chất là:

  • A. 1 đơn chất và 5 hơp chất 
  • B. 2 đơn chất và 4 hợp chất 
  • C. 3 đơn chất và 3 hợp chất 
  • D. 4 đơn chất và 2 hợp chất 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đơn chất là: Cl2 và Fe

  Hợp chất là: CuO, KOH, H2SO4, AlCl3

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 8432

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON