YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Cho công thức hóa học của một sô chất sau:Cl2, CuO, KOH, Fe, H2SO4, AlCl3.số đơn chất và hợp chất là:

  • A. 1 đơn chất và 5 hơp chất 
  • B. 2 đơn chất và 4 hợp chất 
  • C. 3 đơn chất và 3 hợp chất 
  • D. 4 đơn chất và 2 hợp chất 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đơn chất là: Cl2 và Fe

  Hợp chất là: CuO, KOH, H2SO4, AlCl3

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 8432

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON