• Câu hỏi:

  Cho các quá trình sau đâu là quá trình hoá học:

  ( a ) Đường kính hoà tan vào nước tạo thành nước đường

  ( b ) Nước đường cô cạn thành đường kính

  ( c ) Đường kính nung nóng sẽ nóng chảy

  ( d ) Đường nóng chảy ở nhiệt độ cao sẽ thành than

  • A. a.
  • B. b.
  • C. c.
  • D. d.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC