YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Chi tiết có mặt trụ trong được gọi là gì ? 

  • A. trục
  • B. ổ trục
  • C. vòng chắn
  • D. khớp quay

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chọn đáp án A

  Chi tiết có mặt trụ trong là ổ trục

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 17305

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON