YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Chi phí xã hội cận biên bao gồm?

  • A. Tất cả chi phí cận biên mà tất cả các cá nhân trong nền kinh tế phải chịu
  • B.  Chỉ những chi phí cận biên không nằm trong chi phí tư nhân cận biên
  • C. Chỉ những chi phí cận biên nằm trong chi phí tư nhân cận biên
  • D.  Tổng doanh thu trừ tổng chi phí tư nhân

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 101457

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON