YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Chi phí cơ hội của tăng trưởng cao hơn trong tương lai là?

  • A. Sự giảm sút về đầu tư hiện tại.
  • B. Sự giảm sút về tiết kiệm hiện tại.
  • C. Sự giảm sút về tiêu dùng hiện tại.
  • D. Sự giảm sút về thuế.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 101677

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON