YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Câu tục ngữ: "Cây ngay không sợ chết đứng". Khuyên ta phải biết:

  • A. Tôn trọng lẽ phải.
  • B. Liêm khiết.
  • C. Giữ chữ tín.
  • D. Tôn trọng người khác.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Câu tục ngữ: "Cây ngay không sợ chết đứng". Khuyên ta phải biết liêm khiết.

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 7237

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON