YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cấu trúc dạng sợi nằm trong tế bào cơ vân gọi là

  • A. Bó cơ
  • B. Bắp cơ
  • C. Tơ cơ
  • D. Bụng cơ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Cấu trúc dạng sợi nằm trong tế bào cơ vân gọi là tơ cơ.

  ⇒ Đáp án: C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 10505

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON