• Câu hỏi:

  Cấu tạo bộ truyền động đai không có bộ phận nào ?

  • A. Bánh răng
  • B. Bánh dẫn
  • C. Bánh bị dẫn
  • D. Dây đai

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Chọn đáp án A

  Gồm 3 bộ phận chính

  • Bánh dẫn

  • Bánh bị dẫn

  • Dây đai

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC