YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cách khai báo nào sau đây là đúng?

  • A. const k= 'pascal';
  • B. Var g:=15;
  • C. Const dien tich;
  • D. var 3x: byte;
    

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Khai báo đúng: const k= 'pascal';

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 8110

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON