• Câu hỏi:

  Bước đầu tiên trong công việc thiết kế mạch điện là gì ?

  • A. Xác định mạch điện dùng để làm gì?
  • B. Đưa ra các phương án thiết kế
  • C. Lựa chọn phương án thiết kế thích hợp
  • D. Chọn thiết bị và đồ dùng điện thích hợp

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC