• Câu hỏi:

  An-be Axtanh đã phát minh ra thành tựu khoa học nào? 

  • A. Khái niệm vật lí về không gian và thời gian
  • B. Lý thuyết tương đối
  • C. Lý thuyết nguyên tử hiện tại
  • D. Năng lượng nguyên tử

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC