ADMICRO
VIDEO
 • Choose the correct answer to complete the sentences.

  Câu hỏi:

  America __________ By Columbus in 1492.

  • A. are discovered
  • B. were discovering
  • C. is discovered
  • D. was discovered

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 8465

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON