ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  0.5 mol khí CO2  đo ở đktc có thể tích là:

  • A. 22,4 lit
  • B. 1,12 lit
  • C. 44,8 lit
  • D. 24 lit
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Điều kiện tiêu chuẩn (đktc): 00C và 1atm

  Ta có:   1 mol khí chiếm 22,4 lít

          Vậy 0.5 mol khí chiếm  0,5 . 22,4 = 1,12 (lit)

   

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 12172

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1