ADMICRO
VIDEO
 • Choose the best answer

  Câu hỏi:

  - Why are your hands so dirty?
  - I …… my bike.

  • A. repaired
  • B. have repaired
  • C. have been repairing
  • D. has been reparing

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 14599

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF