YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

   Lạm phát phi mã là lạm phát ở mức?

  • A. Nền kinh tế cân bằng trên mức tiềm năng
  • B. Tỷ lệ lạm phát ở dưới mức 3 (ba) chữ số.
  • C. Tỷ lệ lạm phát ở mức 2 (hai) chữ số nhưng dưới mức 3 (ba) chữ số.
  • D. Nền kinh tế cân bằng ở mức dưới tiềm năng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 100544

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON