YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

   Khi giá của một hàng hóa (biểu thị trên trục hoành) giảm thì ràng buộc ngân sách?

  • A. Quay và trở nên thoải hơn
  • B. Quay và trở nên dốc hơn
  • C. Dịch chuyển ra ngoài và song song với đường ngân sách ban đầu
  • D. Dịch chuyển vào trong và song song với đường ngân sách ban đầu

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 101356

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON