• Câu hỏi:

  ____________ her homework before 10 a.m tomorrow?

  • A. Will have she done
  • B. Will has she done
  • C. Will she have done
  • D. All are incorrect

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC