ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

   Đoạn cùng của tuỷ sống là một trong những trung ương của

  • A. phân hệ giao cảm
  • B. phân hệ đối giao cảm
  • C. phản xạ có điều kiện
  • D. hệ thần kinh vận động

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 77635

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF