YOMEDIA
 • Câu hỏi:

   Chọn ý sai

  • A.  Hình thoi có một góc vuông là hình vuông
  • B.  Tứ giác vừa là hình thoi vừa là hình chữ nhật thì nó là hình vuông
  • C. Tứ giác có bốn cạnh bằng nhau là hình vuông
  • D.  Hình chữ nhật có hai cạnh kề bằng nhau là hình vuông

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA