RANDOM
 • Câu hỏi:

   Chọn ý sai

  • A.  Hình chữ nhật có tất cả các tính chất của hình bình hành và hình thang cân
  • B.  Hình chữ nhật có tâm đối xứng là giao điểm hai đường chéo
  • C. Hình chữ nhật có hai trục đối xứng
  • D.  Hình chữ nhật là tứ giác có bốn góc vuông và bốn cạnh bằng nhau

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA