ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 21.1 trang 57 SBT Vật lý 8

Bài tập 21.1 trang 57 SBT Vật lý 8

Khi chuyển động nhiệt của các phân tử cấu tạo nên vật nhanh lên thì đại lượng nào sau đây của vật không tăng

A. Nhiệt độ.

B. Nhiệt năng.

C. Khối lượng.

D. Thể tích. 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Chọn C

Vì khi chuyển động nhiệt của các phân tử cấu tạo nên vật nhanh lên thì nhiệt độ, nhiệt năng và thể tích của vật đều tăng (Thể tích tăng lên do khoảng cách các phân tử tăng theo).

Chỉ có khối lượng là lượng chất chứa trong vật luôn không đổi nên khối lượng của vật là không tăng.

-- Mod Vật Lý 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 21.1 trang 57 SBT Vật lý 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1