ADMICRO

Trọng tâm kiến thức và giải bài tập toán 8 tập 2 – Bùi Văn Tuyên – Nguyễn Đức Trường

Tải về
 
VIDEO

Cuốn sách “Trọng tâm kiến thức và phương pháp giải bài tập Toán 8 tập 2” của tác giả Bùi Văn Tuyên – Nguyễn Đức Trường biên soạn nhằm giúp các em học sinh Trung học cơ sở khối lớp 8 nằm vững phương pháp giải toán.

ADSENSE
YOMEDIA

TRỌNG TÂM KIẾN THỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP TOÁN 8 TẬP 2

Tác giả: Bùi Văn Tuyên - Nguyễn Đức Trường

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

---Để xem sách các em vui lòng xem Online hoặc đăng nhập Hoc247.net tải file Pdf của sách về máy---

Nội dung cuốn sách bao gồm:

ĐẠI SỐ

Chương III: PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN

■Bài 1: Mở đầu về phương trình

■Bài 2: Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải

■Bài 3: Phương trình đưa được về dạng ax + b = 0

■Bài 4: Phương trình tích

■Bài 5: Phương trình chứa ẩn ở mẫu

■Bài 6, 7: Giải bài toán bằng cách lập phương trình

Ôn tập chương III

Chương IV: BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN

■Bài 1: Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng

■Bài 2: Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân

■Bài 3: Bất phương trình một ẩn

■Bài 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn

■Bài 5: Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối

Ôn tập chương IV

HÌNH HỌC

Chương III: TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG

■Bài 1: Định lí Ta-lét trong tam giác

■Bài 2: Định lí đảo và hệ quả của định lí Ta-lét

■Bài 3: Tính chất đường phân giác của tam giác

■Bài 4: Khái niệm hai tam giác đồng dạng

■Bài 5: Trường hợp đồng dạng thứ nhất

■Bài 6: Trường hợp đồng dạng thứ hai

■Bài 7: Trường hợp đồng dạng thứ ba

■Bài 8: Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông

■Bài 9: Ứng dụng thực tế của tam giác đồng dạng

Ôn tập chương III

Chương IV: HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG. HÌNH CHÓP ĐỀU

■Bài 1, 2: Hình hộp chữ nhật

■Bài 3: Thể tích của hình hộp chữ nhật

■Bài 4, 5, 6: Hình lăng trụ đứng

■Bài 7, 8, 9: Hình chóp đều 

Ôn tập chương IV

 

Các em quan tâm có thể xem thêm:

Chúc các em học tập tốt và đạt kết quả cao trong các kì thi!

 

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON