Trắc nghiệm Thì quá khứ đơn và thì quá khứ tiếp diễn trong tiếng Anh

90 phút 7 câu 16 lượt thi

Câu hỏi trắc nghiệm (7 câu):