Trắc nghiệm Công nghệ 8 Bài 49 Thực hành Tính toán tiêu thụ điện năng trong gia đình

90 phút 5 câu 0 lượt thi

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):