YOMEDIA

Hỏi đáp Quy định pháp luật và văn bản quy phạm pháp luật

ADSENSE

Danh sách hỏi đáp (4 câu):

 • Muốn viết câu trả lừoi
  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nêu định nghĩa quy phạm pháp luật? Các bộ phận cấu thành của quy phạm pháp luật? Cho ví dụ minh họa?

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Vi phạm pháp luật là gì? Phân tích cấu thành của vi phạm pháp luật (Lấy ví dụ minh họa).

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Văn bản quy phạm pháp luật là gì? Trình bày hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật ở nước ta hiện nay.

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy

 

 

YOMEDIA