YOMEDIA

Hỏi đáp Khái niệm, thuộc tính, hình thức pháp luật

ADSENSE

Danh sách hỏi đáp (5 câu):

 • Hình thức pháp luật là gì? Trình bày những nét cơ bản về hình thức pháp luật. Hình thức pháp luật Việt Nam ta hiện nay?

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Phân tích mối liên hệ giữa pháp luật với các hiện tượng xã hội khác (Nhà nước, kinh tế, các quy phạm xã hội khác)?

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Pháp luật là gì? Phân tích các thuộc tính của pháp luật?

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Phân tích nguồn gốc, bản chất, vai trò của pháp luật.

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Quy phạm pháp luật là gì? Phân tích cấu trúc của quy phạm pháp luật. (lấy ví dụ minh họa)

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy

 

 

YOMEDIA