Trắc nghiệm Địa lý 8 Bài 18 Thực hành Tìm hiểu Lào và Cam-phu-chia

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Câu 1:

  Địa hình cao nguyên ở Lào chiếm bao nhiêu % diện tích: 

  • A. 90%
  • B. 70%
  • C. 80%
  • D. 50%
 • Câu 2:

  Mùa mưa ở Lòa chịu ảnh hưởng của gió

  • A. Đông Nam
  • B. Tây Nam
  • C. Tín Phong
  • D. Bấc
 • Câu 3:

  Mùa khô ở Lào chịu ảnh hưởng của gió mùa đông bắc từ lục địa thổi đến mang theo không khí

  • A. Khô, nóng
  • B. Khô, lạnh.
  • C. Ẩm , lạnh.
  • D. Ẩm, nóng
 • Câu 4:

  Địa hình Campuchia như thế nào? 

  • A. Đồng bằng chiếm 75% diện tích
  • B. Đồi núi chiếm 75% diện tích
  • C. Đồng bằng chiếm 55% diện tích
  • D. Đồi núi chiếm 55% diện tích
 • Câu 5:

  Dân nông thôn ở Campuchia chiếm

  • A. 50%
  • B. 60%
  • C. 70%
  • D. 80%

Được đề xuất cho bạn