ON
YOMEDIA

Đề thi kết thúc học phần môn Tâm lí học đại cương - Đề 8

45 phút 3 câu 0 lượt thi
VDO.AI
 

Câu hỏi Tự luận (3 câu):

 

 • Câu 1: Mã câu hỏi: 97201

  Anh/chị hãy cho biết :

  Cảm giác ,Tri giác là gì?

  Các loại cảm giác ,tri giác?

  Xem đáp án
 • Câu 2: Mã câu hỏi: 97202

  Vai trò ngôn ngữ trong đời sống con người ?

  Xem đáp án
 • Câu 3: Mã câu hỏi: 97203

  Tư duy là gì? Muốn phát triển tư duy thì cần phải làm gì ?

  Xem đáp án

Đề thi nổi bật tuần

 
 

 

1=>1