ON
YOMEDIA

Đề thi kết thúc học phần môn Tâm lí học đại cương - Đề 7

45 phút 2 câu 0 lượt thi
VDO.AI
 

Câu hỏi Tự luận (2 câu):

 

 • Câu 1: Mã câu hỏi: 97199

  Qua nghiên cứu tâm lí học,anh/chị hãy cho biết:

  Tưởng tưởng là gì?

  Trong tưởng tưởng ,hình ảnh mới được tạo ra bằng cách nào?

  Anh chị có vận dụng "TƯỞNG TƯỞNG" trong công việc sau này không? Cho ví dụ

  Xem đáp án
 • Câu 2: Mã câu hỏi: 97200

  Anh /chị hiểu như thế nào là Tính cách ?  Phân tích rõ những đặc tính tốt của bản thân mình?

  Xem đáp án

Đề thi nổi bật tuần

 
 

 

1=>1