ON
YOMEDIA

Đề thi kết thúc học phần môn Tâm lí học đại cương - Đề 6

45 phút 3 câu 0 lượt thi
VDO.AI
 

Câu hỏi Tự luận (3 câu):

 

 • Câu 1: Mã câu hỏi: 97194

  Mối liên hệ giữa não và tâm lí? Nêu những điểm khác nhau giữa não và tâm lí?

  Xem đáp án
 • Câu 2: Mã câu hỏi: 97197

  Giao tiếp là gì? Các loại giao tiếp và vai trò của giao tiếp ?

  Xem đáp án
 • Câu 3: Mã câu hỏi: 97198

  Khái niệm về Tư duy ? Tư duy của con người có những đặc điểm nào?

  Xem đáp án

Đề thi nổi bật tuần

 
 

 

1=>1